Genieten van elkaars aanrakingen (inclusief geslachtsdelen)

Doel van de oefening

De gang van zaken bij deze oefening is gelijk aan die bij “Genieten van elkaars aanrakingen (zonder geslachtsdelen)”. Het verschil is dat nu ook geslachtsdelen aangeraakt mogen worden. 

Voorbereiding

Een van jullie twee – spreek af wie dit het eerste doet – gaat bloot op een zachte ondergrond liggen. Het is naar eigen keuze of je eerst op je buik of op je rug gaat liggen. Spreek de duur tevoren af, begin met 5 minuten.

Uitvoering

In de ontvangende rol hoef je niets te doen, niets te presteren. Het is niet de bedoeling om meteen erg opgewonden te raken en al helemaal niet om klaar te komen. Het is alleen belangrijk om goed op je zintuiglijke gewaarwordingen te letten, als je partner je aanraakt. Als je je onprettig voelt of je vindt een aanraking niet fijn, zeg dat dan direct en duidelijk tegen je partner. Dat hoeft niet onvriendelijk over te komen als je duidelijke bewoordingen kiest.

De ander begint als geefster of gever. In de afgesproken tijd probeer je het de ander zo prettig mogelijk te maken. Begin niet meteen met het aanraken en strelen van de erogene zones. Het is zeker in het begin goed om het aanraken daarvan te verweven in je hele spel van strelen, masseren en onderzoeken. Wat is fijn; wat is heerlijk rustgevend; wat is prikkelend; waarmee kun je haar of zijn opwinding laten stijgen? Probeer eens te variëren met het bewegingstempo, of maak plagende bewegingen, door af en toe juist even weg te gaan of op te houden met de aanrakingen die prikkelend zijn. Het blijft de verantwoordelijkheid van de ontvangende partner om stop te zeggen, als die iets niet wil of onprettig vindt. Na 5 minuten wissel je van positie. Het is niet zo erg als degene die ontving op dat moment seksueel opgewonden is. Je opwinding hoeft tijdens deze oefening niet verplicht “benut” te worden om een orgasme te krijgen. De opwinding mag gerust weggaan; die kan immers later weer terugkomen of opgewekt worden. Hierna kun je de oefening herhalen, ieder weer gedurende 5 minuten.

Mogelijkheden voor uitbreiding en variatie

1. Als jullie de oefening enkele malen gedaan hebben, en dat beiden willen, kun je de tijd van iedere “ronde” langer maken. Overleg met elkaar of je dit wil, en hoe lang je de periode wilt maken.

2. Om de gewaarwordingen te versterken, kun je gebruik maken van glijmiddel of van massageolie.

3. De ontvangende partner laat merken wat hij of zij plezierig vindt en doet suggesties voor een andere plek waar hij of zij het fijn zou vinden om aangeraakt te worden, of voor een andere soort beweging. Gebruik daarbij duidelijke en vriendelijke taal. De ontvangende partner kan ook de hand van de gevende partner nemen en leiden naar de plek waar hij of zij het plezierig vindt om aangeraakt te worden. Pas daarbij wel op dat je het als ontvangende partner niet helemaal overneemt.  Een andere manier om als ontvangende partner te laten merken dat je een aanraking fijn vindt en de gever aan te moedigen daarmee door te gaan is door instemmende, kreunende geluiden of bewegingen te maken.

Bron: Leusink P, Borst G, Merkies Y. (2023). Seksuele problemen. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn, Stafleu, Loghum.