Seksuele problemen – Diagnostiek en behandeling

Het boek is een praktische handleiding bij het diagnosticeren en behandelen van seksuele problemen. De probleemgerichte en uniforme hoofdstukopbouw geeft houvast aan allen die in de klinische praktijk werken met mensen met seksuele problematiek. Stapsgewijs wordt onderscheiden welke interventies bij welke klacht passend zijn.

Voor de niet-seksuologische professional biedt het boek een compact overzicht van noodzakelijke kennis om te kunnen diagnosticeren en vormt het een basis voor eenvoudige interventies en voor het adequaat verwijzen naar de seksuologische hulpverlening.

Het boek biedt de seksuologische hulpverlener een praktisch naslagwerk in aanvulling op bekend veronderstelde kennis die zoveel mogelijk is geactualiseerd.

Elk hoofdstuk bevat een beslismatrix waarin de te volgen strategieën in diagnostiek en behandeling beknopt worden weergegeven. De matrix duidt aan welke interventies bruikbaar zijn, mede afhankelijk van de complexiteit van het probleem en van de competenties waarover de clinicus beschikt. Diverse interventies zijn online beschikbaar.

Deze website ondersteunt het boek met praktische oefeningen en naslagwerk. U kunt rechtstreeks of via de Matrix naar de aanbevolen Oefeningen gaan.

U kunt het boek hier bestellen >>