Erotische prikkels opzoeken (zonder partner)

Doel van de oefening
Het doel van deze oefening is om vertrouwd te raken met prikkels die een erotisch gevoel kunnen oproepen. Het doel is niet om seksueel opgewonden te raken. Het is niet de bedoeling dat je na de oefening verder gaat met seksuele handelingen, alleen of met je partner. Het gaat nu alleen om een onderzoek naar hoe erotische prikkels voor jou voelen en welk gevoel ze jou geven.

Voorbereiding
Neem de tijd om de oefening een aantal keer te herhalen. Zorg dat je alleen bent, en dat je door niemand gestoord kunt worden. Bepaal vooraf hoelang je bezig wilt zijn. In het begin kan tien minuten ruim voldoende zijn. Als je het vaker hebt gedaan kun je de duur verlengen tot bijvoorbeeld een half uur.
Van tevoren heb je je voorbereid door te zorgen dat de erotische prikkels die je nu wilt onderzoeken, binnen handbereik zijn. Dat kan een erotische roman zijn, of een tijdschrift met erotische foto’s en verhalen. Er zijn tijdschriften voor mannen zowel als voor vrouwen. Je kunt ook erotische films bekijken. Zie voor suggesties het lijstje op de website met erotische filmtips met daarbij een beschrijving van de inhoud. 
Naast erotische verhalen of beeldmateriaal kun je ook teruggaan naar een fijne erotische of romantische ervaring uit het verleden.

Uitvoering
Neem de tijd om het materiaal die je hebt uitgekozen rustig te bekijken. Sta eventueel ook stil bij een erotische ervaring of fantasie die je misschien gehad hebt en die erg prettig en prikkelend was.  Neem er de tijd voor om deze herinnering op te roepen en rustig aan je voorbij te laten trekken.
Ga na welk gevoelens bij het oproepen van erotische prikkels ontstaan. Als er naast positieve gevoelens ook minder positieve gevoelens ontstaan hoeft dat nog niet te betekenen dat je deze prikkels meteen moet vermijden, neem het gewoon waar. Stop met de oefening na de tijd die je vooraf hebt vastgesteld.

Neem de tijd om terug te kijken op je ervaring met de oefening en schrijf eventueel op wat hebt ontdekt.

Bron: Leusink P, Borst G, Merkies Y. (2023). Seksuele problemen. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn, Stafleu, Loghum.