Oefeningen

Inleiding op de oefeningen

De hier weergegeven oefeningen zijn bedoeld ter ondersteuning van de seksuologische behandeling en staan niet op zichzelf. Belangrijk is aan de patiënt een paar zaken uit te leggen.

·         Vertel het doel van de oefening. De oefeningen zijn een middel en niet een doel op zich. Het doel dient aan te sluiten op hulpvraag en passen binnen het behandelplan.

·         Maak de voorwaarden duidelijk waaronder de oefeningen goed kunnen werken. Het is beter regelmatig en kort te oefenen dan sporadisch lange tijd aaneen. Oefeningen vragen ook voorbereiding en aandacht. Plannen van de oefening is nodig in het leerproces en betekent niet dat dit in de toekomst ten nadele gaat van de zogenaamde spontaniteit.

·         In de oefenfase zal het ‘oude gedrag’ gestaakt moeten worden.

·         Het gaat niet om goed of fout maar om het ervaren en het naderhand kunnen evalueren van de oefening. Schriftelijk rapporteren kan daarbij helpen. Het niet kunnen/willen uitvoeren van oefeningen geeft ook veel informatie en biedt gespreksstof in de voortgang van de behandeling

Daar waar de oefeningen een heteroseksueel karakter hebben kan dit voor de homoseksuele situatie worden omgezet.