Communiceren over wat je wel en wat je niet wil in je seksuele relatie

Voor een plezierige seksuele relatie is het belangrijk om als partners van elkaar te weten wat je wel en wat je niet wil op seksueel gebied. Voor je dat aan elkaar duidelijk kan maken moet je echter eerst zelf weten welke dingen je onplezierig vindt of juist fijn en opwindend. Voor bepaalde seksuele activiteiten kan je een duidelijke voorkeur hebben (dingen waar je dus ja tegen zegt), en van andere dingen weet je misschien dat je die zeker niet prettig zal vinden (dingen waar je nee tegen zegt). Er kunnen echter ook seksuele activiteiten zijn waarvan je nog niet weet hoe je die zou vinden, en waar je misschien best nieuwsgierig naar bent (dingen waar je misschien tegen zegt).

In een relatie zal je voor een deel dezelfde dingen willen op seksueel gebied, maar er zullen ook verschillen zijn in de dingen waar je ja, nee, of misschien tegen zegt.

Deze oefening is bedoeld om:

  1. allebei voor jezelf helder te krijgen wat je wel en wat je niet wil in je seksuele relatie, en waar je best nieuwsgierig naar bent
  2. dit vervolgens aan elkaar duidelijk te maken

Stap 1.

Schrijf allebei voor jezelf minimaal vier seksuele activiteiten op waar je zeker ja tegen zegt, vier seksuele activiteiten waar je zeker nee tegen zegt, en vier dingen waar je misschien tegen zegt. Schrijf elke seksuele activiteit op een apart post-it briefje (zo’n briefje dat je ergens op kan plakken).

Stap 2.

Deel een groot vel papier (of bijvoorbeeld een deur of tafel) in 3 delen: het ja deel, het nee deel en het misschien deel. Plak nu allebei jullie briefjes op de juiste plek.

Lees elkaars briefjes en vraag eventueel om toelichting als iets je niet helemaal duidelijk is. Bespreek waarin jullie verschillen en waarin jullie overeenkomen. Wellicht wil je al pratende nog iets veranderen. Of kom je nog op andere ideeën.

Sta extra stil bij jullie ja’s en misschien’s, want dat zijn seksuele activiteiten die jullie zouden kunnen toepassen om het vrijen plezieriger te maken. Kom samen tot drie dingen die jullie allebei zouden willen doen of uitproberen.

Wil je inspiratie op doen, lees dan voorbeelden van seksuele activiteiten

Bron: Leusink P, Borst G, Merkies Y. (2023). Seksuele problemen. Diagnostiek en behandeling. Houten: Bohn, Stafleu, Loghum.